Passion Design Quality

SLD-funktionsgaranti

Strands Lighting Division lanserar ny unik treårig funktionsgaranti som inkluderar samtliga produkter i SLDs (Strands Lighting Division) sortiment.

Med den nya 3 års funktionsgarantin bevisar vi varumärkets kvalitet, förbättrar servicen och ökar kundnöjdheten. Till skillnad från konkurrenterna väljer vi att inkludera samtliga artiklar i Strands Lighting Divisions sortiment, vilket gör garantin till en unik trygghet.

Garantin är en funktionsgaranti som gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel.

Strands Lighting Division erbjuder ett brett sortiment av fordonsbelysning med produkter testade och godkända för den professionella marknaden. Varumärket står för innovativ och modern belysning med hög kvalitet till rimligt pris. Produkterna finns tillgängliga hos återförsäljare över hela Europa och har haft en kraftig tillväxt både i försäljning och marknadsandelar de senaste åren. Genom den treåriga funktionsgarantin tar vi nästa steg och förstärker vår position på marknaden ytterligare.

Du får alltid 3 års garanti på samtliga SLD (Strands Lighting Division)-produkter. För övriga produkter gäller den enskilda varans garantitid. Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för. Observera att delar i produkten kan behöva bytas inom 3 år på grund av normalt slitage. Garantin gäller 3 år från inköpstillfället och är personlig, det vill säga den kan inte överlåtas.